top of page
Jeej.png

जीजा घोषणा आणि मानव गरिमाचा अधिकार युद्ध

अरुण.पीएनजी

क्वीर / एलजीबीटी ओळख, आरोग्य आणि कायदा

बेबी D.png

दुर्लभ बीमारींसाठी लोक उपचार आणि चेकस्टा

दिल्ली जल बोर्ड.png

व्यावसायिक आरोग्य आणि सुरक्षा

R+H.png

संचार आकाश में आरोग्य का अधिकार

Maken.png

सेस्‍थ्‍हस्‍थ आणि खुशहाली के अंतर-अनुभागीय अधिकार

सूर्या.पीएनजी

स्वच्छता, आरोग्य का एक सामाजिक निर्धारक

A+G.png

आरोग्य सेवांसाठी मानव संसाधन उपलब्ध आहे

bottom of page