top of page
स्क्रीन शॉट 2022-05-27 रोजी 06.46.04.png

जीजा घोष आणि मानवी प्रतिष्ठेची लढाई

स्क्रीन शॉट 2022-05-27 रोजी 08.45.38.png

विलक्षण ओळख, आरोग्य आणि कायदा

स्क्रीन शॉट 2022-05-28 18.17.06.png वाजता

दुर्मिळ रोगांसाठी औषधे आणि उपचारांमध्ये प्रवेश

स्क्रीन शॉट 2022-05-28 रोजी 18.19.01.png

व्यावसायिक आरोग्य व सुरक्षा

स्क्रीन शॉट 2022-05-28 रोजी 18.21.22.png

आणीबाणीच्या परिस्थितीत आरोग्याचा अधिकार

Maken.png

घरापासून आरोग्यापर्यंतच्या अधिकारांची आंतरविभागीयता & कल्याण

स्क्रीन शॉट 2022-05-28 रोजी 18.30.43.png

आरोग्याचा सामाजिक निर्धारक म्हणून स्वच्छता

Abhishek+Gade.png

आरोग्यसेवेसाठी मानवी संसाधनांची उपलब्धता

bottom of page